Om kåren

Vår kår består av nästan 100  medlemmar och vi håller främst till i vår scoutlokal Äppelbo på Tallstigen 1. Vi förfogar även över en stuga i Rosersberg, Västerbytorp, där vi ibland har övernattningar eller heldagsaktiviteter. Hos oss kan man börja som scout när man är 6 år och sedan stanna så länge man vill.