Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och övernattningar/hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 400 kronor per termin med en syskonrabatt på 30 kronor. Stödmedlemmar betalar 305 kronor per termin och för ledare är avgiften 155 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Birka scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.